آرد

10 / 10
از 1 کاربر

انواع آرد با گلوتن با رطوبت  بالای 30 درصد از گندم خارجی و مرغوب در گونی های 40 کیلویی و 50 کیلویی جهت صادرات.

آرد ستاره 18 %

آرد نول 23%

آرد نول قنادی 27 %