محصولات آرین گلوکز

10 / 10
از 1 کاربر

شرکت آرین گلوکز دو نوع مالتودکسترین با اکی والان های دکستروز 20-17 و  17-15با ویژگی های زیر تولید می کند:

شکل ظاهری: پودر سفید

میزان رطوبت: max 6

خاکستر: max 0.5

اسیدیته: 4.5-6.5

میزان سولفور دی اکسید: max 10 ppm

میزان پروتئین: max 1