پودر کاکائو

10 / 10
از 1 کاربر

پودر های کائوئو S5، S7،S9 خارجی و داخلی با چربی 12%  در پاکتهای 25 کیلویی توسط شرکت آرین گلوکز ارائه می گردد.