کاربرد گلوکز در ساخت مربا

10 / 10
از 1 کاربر

شربت گلوکز در مربا

مربا و محصولات مشابه، با جوشاندن میوه ها با یک محلول حاوی شکر ساخته می شوند.امروزه می توان قسمتی از این شکر و یا همه آن را با شربت گلوکز جایگزین کرد. استفاده از شربت گلوکز می تواند مزایایی را به سازنده مربا ارائه دهد که در صورت استفاده از شکر(ساکارز) به عنوان تنها شیرین کننده، این مزایا قابل دست یافتن نیستند. مزایای استفاده از شربت گلوکز به شرح زیر می باشند:

  • شربت گلوکز در حین فرایند حرارت دادن برای تهیه مربا، تبدیل به قندهای دیگر نمی شود.در حالیکه شکر تبدیل به دکستروز و فروکتوز می شود.

  • بخاطر فشار بالای اسمزی شربت های گلوکز، خواص نگهدارندگی و حفاظت کنندگی خوبی از خود نشان می دهند.

  • شربت گلوکز می تواند از کریستالیزه شدن شکر جلوگیری کند.

  • از شربت گلوکز می توان برای مناسب کردن میزان شیرینی محصول استفاده کرد.

  • شربت گلوکز می تواند طعم و مزه را بهبود و شدت ببخشد.

  • شربت گلوکز با تغییر دادن خواص محصول، قادر می سازد تا مواد جامد بیشتری بدون کریستالیزه شدن، در محصول مورد استفاده قرار بگیرند.می توان به عنوان مثال مرباهای بیسکویتی را نام برد.

  • شربت های گلوکز، منابع مواد جامد غذایی قابل حل می باشند.(حداقل مواد جامد قابل حلی که لازم است تا ژل شکل بگیرد، 55% می باشد. شکل گیری ژل بستگی به مقدار نوع پکتین آن دارد)