مالتودکسترین

1[ مجموع 2 محصول ]

محصولات آرین گلوکز شرکت آرین گلوکز دو نوع مالتودکسترین با اکی والان های دکستروز 20-17 و  17-15با ویژگی های زیر تولید می کند: شکل ظاهری: پودر سفید میزان رطوبت: max 6 خاکستر: max 0.5 اسیدیته: 4.5-6.5 میزان سولفور دی اکسید: max 10 ppm میزان پروتئین: max 1    

معرفی مالتو دکسترین مالتودکسترین یکی از مشتقات اصلاح شده نشاسته می باشد که از هیدرولیز جزئی نشاسته ذرت بدست می آید.اکی والان دکستروز آن کمتر از 20 می باشد و شامل مخلوطی از ترکیبات با وزن مولکولی بین پلی ساکارید و الیکوساکاریدها است.چگالی مالتودکسترین 300 تا 450 متر مکعب است و به علت خواصی که در پایین ذکر می شود، دارای ...

1[ مجموع 2 محصول ]